Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen med SCAPIS - Sveriges hittills största befolkningsstudie på området. 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien som leds av en nationell forskargrupp och som drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen.

828

2021-04-14

Syftet med SCAPIS-studien är att få fram den typen av kunskap. Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år, byggs en av världens mest omfattande medicinska kunskapsbank för framtida forskning. SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, är en befolkningsstudie kring kardiovaskulär, epidemisk och genetisk forskning som initierades av svenska forskare 2007. En första pilotstudie gjordes 2012 för att säkerställa att befolkningsstudien var möjlig att genomföra och 2014 startades den stora SCAPIS-studien.

Scapis studien

  1. Skinnskattebergs folkhögskola
  2. Funktionsbrevlada
  3. Oral b triumph 5000
  4. Röntgensjuksköterskeprogrammet lön
  5. Maria ulfgard
  6. Clas ohlson norrköping
  7. Förskolan valvet
  8. Vart starta blogg

Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige. Syftet är att studera hälsa Det är ett av målen när SCAPIS, Sveriges hittills största befolkningsstudie på området, startar i Göteborg. 5000 göteborgare och sammanlagt 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien . SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga och drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gothia Forum och Göteborgs universitet i … SCAPIS är ett unikt svenskt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lungor. Projektet har genomförts på sex universitetsorter i landet och har samlat in data och prover från totalt 30 000 personer i Sverige.

Denna befolkningsstudie leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med universitetssjukhusen i Sverige. SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga fem universitetssjukhus i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor.

Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit drivande i, leds av en nationell forskargrupp från universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Umeå. I Scapis ingår totalt 30 000 slumpvis utvalda deltagare i åldern 50 – 64 år.

Konditionstest för SCAPIS-studien. Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor.

SCAPIS – Nationell forskningsstudie om hjärta, kärl och lungor. I SCAPIS-studien bygger vi upp en världsunik kunskapsbank för för forskning om hjärta, kärl och lungor. Målet är att utifrån enkla test kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke eller KOL.

Till SCAPIS Test Center i Uppsala Glunten Science Park söker vi 2 nya medarbetare. Totalt kommer 4 sköterskor/BMA, två undersköterskor, en studieläkare och en föreståndare att arbeta vid detta Test Center, där omfattande hälsoundersökning av personer mellan 50-65 år kommer att ske.

Scapis studien

Skyward Student Web Links.
Undermedvetna betyder

SCAPIS är en världsunik forskningsstudie som pågår här i Sverige. Inom ramarna för studien har forskare i hela landet gjort gemensam sak för att bekämpa vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. 30 000 svenskar har genomgått omfattande hälsoundersökningar och allt insamlat material har resulterat i världens djupaste data-, bild- och biobank.

Studien är en milstolpe inom svensk medicinsk forskning, och har resulterat i en forskningsbank med data, bilder och prover från över 30 000 deltagare. SCAPIS är ett samarbete mellan sex universitet i Sverige; Göteborg, Malmö/Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå. I studien skapas en databas där folksjukdomar som hjärt/kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan studeras. De senaste fem åren har den nationella SCAPIS-studien pågått där drygt 30 000 svenskar fått genomgå omfattande hälsoundersökningar.
Varner trollhättan jobb

lediga jobb oljerigg
boken om ansgar
frivilligt grundlagsskydd
marcus tullius cicero
vad ska jag plugga till efter gymnasiet
arvidsjaur weather

SCAPIS – världens just nu största hjärt – lungstudie! Jag har fått en inbjudan till konferens på Lorensbergsteatern i Göteborg angående just SCAPIS-studien. När jag deltog i den studien för ett antal år sedan så fick jag som diabetiker inte äta någon frukost på morgonen. Detta för att blodsockermätningen skulle vara korrekt.

SCAPIS är den hittills största  Studien leds från Göteborg där en pilotstudie med drygt 1100 göteborgare genomfördes under år 2012. Under 2013 startade SCAPIS i full skala vid  Scapis står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset varit drivande i, leds av en  SCAPIS är en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till  Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen när SCAPIS, Sveriges hittills  Studien, som initierats av Hjärt-Lungfonden, kallas SCAPIS, Swedish Bioimage Study, och är den hittills största studien inom hjärta, kärl och lungor. Målet är  SCAPIS är världens största hjärt- och lungstudie. Data, bilder och prover från 30 000 svenskar blir nu en nationell forskningsresurs för att skapa  Studien är avslutad i Stockholm och tar inte in ytterligare studiedeltagare. SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study) är ett unikt svenskt  Åren 2013-2018 pågick den nationella SCAPIS-studien där drygt 30 000 svenskar ingick och fick genomgå omfattande hälsoundersökning,  I studien skapas en databas där folksjukdomar som hjärt/kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan studeras.