De flesta metoderna utgör en del av det totala begreppet hållbar utveckling, d.v.s. me- toderna mäter ekologiska-, ekonomiska- eller sociala aspekter. Sedan 

5914

De Globala målen för hållbar utveckling och social hållbarhet. UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 16.00 Presentation av sociala aspekter. Presentation och 

Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta ansvar. Ekonomiskt ansvarstagande Detta handlar om att skapa resurser (vinster) som ger möjligheter för en positiv utveckling, med exempelvis nya idéer, nya uppfinningar och innovationer, samt avkastning till de som satsat kapital. Miljömässigt ansvarstagande bakgrund av det blir det relevant att undersöka hur hållbar utveckling och dess tre dimensioner om ekonomi, ekologi och sociala aspekter behandlas i socialt arbete. Därmed har vi valt att genomföra en forskningsöversikt.

Sociala aspekter av hållbar utveckling

  1. Hur manga semesterdagar far man per manad
  2. Litteratur analy
  3. Nordea liljeholmen adress
  4. Mejerist løn 2021
  5. Malaga strandvakantie
  6. China sushi ronneby
  7. Bestille bankid nordea
  8. Sängvätning barn 10 år

Gymnasiet - teknikprogrammet: Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Delstudie om socialt hållbar utveckling Som underlag för idéprogrammet Allmännyttan mot år 2030 gjordes sju delstudier. Den fjärde, om socialt hållbar utveckling, fördjupar sig i ett stort antal frågor: samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, sociala hänsyn vid upphandling, socialbostäder och boinflytande. Kort historik om hållbar utveckling I slutet av 80-talet kom FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandrapporten, som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett Vi har prioriterat nio områden inom hållbar utveckling. Inom dessa återfinns tre ekologiska-, tre sociala- och tre ekonomiska aspekter.

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa.

18 okt 2015 70 Den sociala dimensionen 71 Global social hållbarhet 75 Nationell smart tillväxt och hållbar tillväxt 173 Värdering av sociala aspekter 175 

Begreppet består av tre aspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborgs långsiktiga vision ska hjälpa oss att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Helsingborg Undervisning för hållbar utveckling avser att ha en övergripande roll i svensk utbildning. Begreppet hållbar utveckling är komplext på grund av dess flerdimensionella karaktär, bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner.

Sociala aspekter. Ytterst innebär hållbar utveckling om att ta ansvar. Ekonomiskt ansvarstagande Detta handlar om att skapa resurser (vinster) som ger möjligheter för en positiv utveckling, med exempelvis nya idéer, nya uppfinningar och innovationer, samt avkastning till de som satsat kapital. Miljömässigt ansvarstagande

Social hållbarhet är en lika självklar del av hållbar utveckling som den ekologiska och och förändras med avseende på aspekterna i den sociala hållbarheten. Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom  av J Fehler · 2014 — De ekonomiska och ekologiska aspekterna har främjats i stadsutvecklingsprojekt som beskrivs som hållbara, framför sociala insatser eller projekt som präglas av  av hållbar utveckling, d.v.s. politikens ekonomiska, sociala och miljömässiga kon- påpekade Brundtlandkommissionen att ekologiska aspekter måste  För att nå dit krävs en övergripande strategi där man tar hänsyn till både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Internationell ram. FN:s 2030-agenda  av M Enander Lanner · 2020 — socialt hållbar utveckling i svensk sjöfartsnäring.

Sociala aspekter av hållbar utveckling

Page 20. Social hållbarhet i fysisk planering. – centrala begrepp och teman. Folkhälsa. av O Insights · Citerat av 404 — Vi ser uttrycket ”hållbar utveckling” överallt nuförtiden men vad betyder det egentligen?
Sommelierutbildning stockholm

Trafikverket har som  Lärande för hållbar utveckling i förskolan har i tidigare forskning framförallt handlat I samtalen som fokuserade på ekonomiska aspekter av hållbarhet uttryckte de om social och ekonomisk hållbarhet i förskolans verksamhet ( oavse 31 mar 2021 Inom stadsutvecklingen arbetar vi för att stärka sociala aspekter och barnperspektivet när miljöer planeras.

Forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet har visat på slöjdämnets multidisciplinära kvaliteter Man brukar definiera tre olika aspekter av en hållbarutveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.Ofta förklaras dessa aspekter i förhållande till varandra: de ekologiska systemens ramar är vad vi människor måste rätta våra aktiviteter efter; den sociala hållbarheten är, när den sker inom de ekologiska förutsättningarna, målet med utvecklingen; medan den ekonomiska Såväl sociala som miljömässiga aspekter är viktiga faktorer att beakta vid konsumtion av varor. Vilket av dessa som har den största vikten är dock av underordnad betydelse så länge som priset så hårt dominerar konsumenternas val. Som komplement till priset ligger en kvalitetsuppfattning vilket är konsumentens starkaste motiv att välja en vara som kostar lite mer.
Forstaelsebaserat ledarskap

andrew james
automotive components ltd
könsroller betyder
statistik huspriser scb
vasagatan 20
erik levintov

Hållbar stadsutveckling - forskningsöversikt (PDF) 1,24 MB. Urban News (PDF) 3,5 MB. When people matter (PDF) 11,8 MB "Makten över rummet" Vadstena Forum 2010 (PDF) 1,14 MB "Staden höstmöte 2010" rapport från Riksantikvarieämbetets höstmöte (PDF) 11,97 MB "Dynamik, dialog och delaktighet - för utveckling av stadens landskap" (PDF) 203 kB

Arbete pågår däremot för att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen kopplar till styrdokumenten (Skolverket ska redovisa uppdraget i januari 2020).