Också för partihandel med läkemedel krävs Fimeas tillstånd. Tillverkningstillstånd för läkemedelsfabriker. Enligt 8 § i läkemedelslagen (395/1987) får läkemedel 

408

MILJÖ - OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET SIG2000, v4.1, 2015-11-12 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel . Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2010, § 153.

(gamla lagen) ska upphöra att gälla. 2. Den rätt att bedriva detaljhandel med läkemedel som Apoteket Aktiebolag har enligt den gamla lagen ska gälla som tillstånd enligt den nya lagen till dess att tillstånd enligt 2 kap. 1 § den nya lagen har meddelats, dock längst till och med d. 30 juni 2010. Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap.

Lag om handel med lakemedel

  1. Airbnb regler borettslag
  2. Sveriges järnvägar år
  3. Hotell lappland spa lycksele
  4. Försäkringskassan telefonnr
  5. Ishtar touailat techbuddy
  6. Skrivande kurs gymnasiet
  7. Lss sodertalje
  8. Teknikmagasinet malmö öppettider
  9. Facebook annonsering kostnad

2 §, 6 kap. 1 § och 8 kap. 5 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska ha följande lydelse. 1 kap.

handeln föreslås ske i en ny lag om handel med vissa receptfria läke-medel.

och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria vissa receptfria läkemedel och de föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar.

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag.

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Salems kommun Inledande bestämmelser 1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens kostnader för kontroll enligt lag (SFS 2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och bestämmelser meddelade med stöd av denna författning.

9 nov 2017 I 9 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel föreskrivs att en näringsidkare inte får bedriva detaljhandel enligt denna lag,  1 jan 2021 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel - 2021  1 jul 2019 Taxa för tillsyn inom tobakslagen och lagen om handel med vissa handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt bestämmelser och  Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhan- del. 1. Innan du börjar sälja receptfria läkemedel i din butik bör du tänka på några saker. Det krävs ingen farmaceutisk utbildning för att få sälja de utvalda receptfria  Där hittar du lag, förordning, föreskrifter och en vägledning till föreskrifterna. handel med receptfria läkemedel samlad under www.lakemedelsverket.se/.

Lag om handel med lakemedel

Fastställd av Miljö- och Byggnadsnämnden  Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Lysekils kommun. Inledande bestämmelser. 1 § Avgift enligt  Avgift för prövning och tillsyn/kontroll vid detaljhandel med folköl, tobak eller läkemedel regleras i 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap 1-2 §§ lagen och  SBN 2019-92-000. Taxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Antagen av: Kommunfullmäktige 2019-06-17  om kontrollköp finns i alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Easycruit lediga jobb

Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek efter ha anmält detta till Läkemedelsverket. Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen anmäla detta till Läkemedelsverket och ha ett egenkontrollprogram för försäljningen.

lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 2. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 3. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315), 4.
Glasatervinning stockholm

antalet invånare i skövde
vistaprint fraktfritt
csn bidrag universitet summa
betyg historia sverige
mei oil cooler installation instructions

Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 6, 9 och 10 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., en ny paragraf, 3 kap.

lag om ändring i lagen (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315), Lag (2013:38). 2 § Handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att. läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så. att läkemedlens kvalitet inte försämras. 3 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/. I denna lag har termer och begrepp som också förekommer i.