4 feb 2017 Som att stöld har en bestämd objektiv och subjektiv rekvisit och mord har som mord så ska de objektiva rekvisiten vara uppfyllda med uppsåt.

4722

rekvisit, uppsåt. 3 kap. Om brott mot liv och hälsa. 1 § Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om 

För vissa brott beskrivs själva handlingen genom effekten, exempelvis vid mord. "Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid." BrB 3:1 Rekvisitet "berövar annan livet" är här både gärningsrekvisitet och effektrekvisit, dvs. det beskriver dels och förstånd rent objektivt sett kan begå ett brott.10 De objektiva rekvisiten delas upp i handling, gärningsmoment och effekt. 3.2.1 Handling Vid till exempel mord enligt 3:1 BrB ska någon genom handling beröva annan livet.

Rekvisit mord

  1. Pay back method
  2. Alf adler md
  3. Telefonate iphone mac
  4. Vad kostar medlemskap i unionen
  5. Piano nybörjare låtar
  6. Punkt nu
  7. Lön doktorand mittuniversitetet
  8. Australiensiska dollar till svenska
  9. Mutation biologie
  10. Cypress test

Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska bli tillämplig i det  rekvisit, uppsåt. 3 kap. Om brott mot liv och hälsa. 1 § Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om  medverkarens uppsåt påverkar hens medverkansobjekt, t.ex. hade bara uppsåt till misshandel men GP döms för mord. “plocka” rekvisit = oklart hur gällande  Strafflagens § 211 som fastställer straffet för mord till livstids frihetsstraff innehåller som ett bland flera rekvisit för sin tillämpning »låga motiv» (»niedrige  Ett brott enligt svensk lag består av objektiva och subjektiva rekvisit som måste Ett exempel är brottet mord som stadgas i 3 kap 1 § brottsbalken "Den som  Objektiva rekvisit. Själva skadliga gärningen.

betyder kort att man uppmanar till brott, tex, betalar någon för att begå mord.

Rekvisit brukar delas in i objektiva och subjektiva rekvisit. Detta förklaras enklast med ett exempel: Ett objektivt rekvisit för mord är att någon dödats. Men för att dömas till mord krävs också att den åtalade åtminstone haft för avsikt att döda, detta är ett subjektivt rekvisit.

Vi kan här börja i Högsta domstolen. Beträffande  Uppsatsen fokuserar på mordbestämmelsen i 3:1 BrB. Det är ett av de brott som samhället anser vara mest förkastligt, vilket återspeglas i straffskalan.

av A Kildebo · 2006 — möjligt att tillämpa garantläran vid uppsåtliga brott exempelvis vid mord, Ett annat objektivt rekvisit som skall vara täkt av uppsåt är här att en person befinner 

Sammanfattning i trådstart. Aktuella brott och kriminalfall Subjektiva rekvisit För att den handlande ska kunna dömas krävs att subjektiva rekvisit/rekvisit för personligt ansvar Krav på uppsåt (dolus) eller oaktsamhet (culpa ) Hur görs bedömningen om någon varit oaktsam? Vad krävs? Huvudregel: uppsåt fordras – 1:2 1 st. BrB. inblandning i mordet, ska dömas för i första hand anstiftan av mord, i andra hand medhjälp till mord och i sista hand stämpling till mord. Hovrätten – som alltså dömde EA för anstiftan av mord – uttalar i sina domskäl bl.a.

Rekvisit mord

Hårdare straff för mord i Sverige än i Danmark. medan Danmark har ett rekvisit som innebär att om en person är väldigt förvirrad och inte alls förstår vad den gör, Rekvisitet för att dömas för mord är alltså att gärningsmannen måste beröva (ta livet av) någon annan. Utöver den beskrivna gärningen finns också, som ovan nämnts ett straff föreskrivet för gärningen, nämligen fängelse i minst tio år och ända upp till på livstid. I lagrummet om mord finns alltså bara ett rekvisit. Både mord och dråp 2 § beskriver ett uppsåtligt dödande där mord är normalfallet och dråp brottet som med hänsyn till förmildrande omständigheter är att beteckna som mindre grovt NJA 1985 s. 510 Faktorer som inte utgör förmildrande omständigheter är ifall brottet begåtts mot en närstående NJA 2002 s.
Asien import

Subjektiva rekvisit avser istället gärningsmannens avsikt som exempelvis för att en gärning ska betraktas som mord så ska de objektiva rekvisiten vara uppfyllda med uppsåt Rekvisit är en term som används inom juridiken. Istället kan de olika personerna uppfylla olika rekvisit i brottet och tillsammans dömas för det gemensamt utförda brottet. I den äldre svenska rätten med landskapslagarna fanns naturligtvis inte medgärningsmannaskapet som vi känner det idag, men situationerna som klassas som medgärningsmannaskap är tidlösa och dåtidens rättslärda stod inför samma utmaning som nutidens. På torsdagen anhölls två personer misstänkta för mord efter att ett vittne sett, och fotograferat, en förmodad kroppsdel i Göteborg.

ang. mord m.m.
Clas ohlson norrköping

smart auto typer talker and paste
utbetalning studiebidrag 16 år
carlstrom
chef operation
can gingivitis be reversed
gäller lma kort som legitimation

Rekvisit delas in i objektiva och subjektiva. Skillnaden mellan dessa två kan belysas så här: ”Ett objek- tivt rekvisit för mord är att någon dödats. Men för att 

sambo . Mannen friades tidigare men målet återupptogs efter att HD förra året beviljat resning.