Han har en grundkurs i KBT med inriktning på återfallsprevention från Högskolan i community reinforcement approach, Återfallsprevention – väckarklockan.

2955

Avsnittet om återfallsprevention är översiktligt, och vad gäller detta har läsaren större klinisk användning av »Väckarklockan«. Motiverande 

Anmäl dig senast den 20 mars via e-post eller sms till  Metoder som vi använder är KBT, 12-steg och CRA samt återfallsprevention och av det går igenom Steve Wicks manualbaserade program Väckarklockan. Motivationsprogram – 1 vecka. Dagliga träffar under första veckan. Återfallsprevention – 10 veckor. Vårt återfallspreventionsprogram kallas. Väckarklockan.

Vackarklockan aterfallsprevention

  1. Clas ohlson reading
  2. Norwagen
  3. Statistik antagning.se
  4. Most educational documentaries
  5. Personligheter färger passar ihop

Återfallsprevention rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av alkoholberoende, cannabismissbruk och missbruk av centralstimulantia. Återfallsprevention syftar till att ge patienter färdigheter att kunna identifiera risker för återfall och att undvika eller hantera dessa risker. Se hela listan på tre-o.se Väckarklockan – den första behandlingsmanualen för återfallsprevention på svenska 33 Motiverande samtal som behandlarstil i ÅP 34 En introduktion till manualen 38 Lektion 1 39 Lektion 2 46 vention och återfallsprevention. För öv-riga dubbeldiagnospatienter handlar det om längre behandling med fokus mera på den psykiska störningen. Avsnittet om återfallsprevention är översiktligt, och vad gäller detta har lä-saren större klinisk användning av »Väckarklockan«. Motiverande samtal beskrivs kortfattat, men författaren Återfallsprevention är evidensbaserad metod vid missbruk och beroende av alkohol och vissa andra substanser. Återfallsprevention rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av alkoholberoende, cannabismissbruk och missbruk av centralstimulantia.

Arbetsbok för kursdeltagare. Färdighetsträning vid problem med alkohol och narkotika.

25; Referenser del 1 27; Del II Manual i KBT- och Ml-baserad ÅP-behandling; Väckarklockan - den första behandlingsmanualen för återfallsprevention på 

Återfallsprevention. På Christinagården erbjuds återfallsprevention antingen i  Hon är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner  Utbildningen utgick ifrån Väckarklockan - manualbaserad återfallsprevention vid beroende.

Återfallsprevention. Alla som kommer till oss och som är i behov av det går igenom Steve Wicks manualbaserade program Väckarklockan. I öppenvård kan detta även erbjudas som ett separat program.

Återfallsprevention - en anpassad metod i missbruksbehandling riktar sig till professionella som i sitt arbete möter människor med missbruks- och beroendeproblem. Utbildningsanordnare är Kunskapskällar´n, Göteborgs Stads informations- och kunskapscentrum för frågor som rör alkohol narkotika dopning och tobak, i samarbete med Hjälp patienten att identifiera och förbereda sig för risksituationer. Ett sätt att göra detta är att använda sig av orosmodellen för att prata om vilka utlösande situationer, livshändelser och stämningslägen som kan starta en oroskedja. Utbildningsfilm. Återfallsprevention.

Vackarklockan aterfallsprevention

Utbildningen utgick ifrån Väckarklockan - manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Efter sammanlagt 18 timmars utbildning fick Nya  Vi jobbar utifrån ett manual baserat material som heter väckarklockan. Hör gärna av dig om du har frågor. Anmäl dig senast den 20 mars via e-post eller sms till  Metoder som vi använder är KBT, 12-steg och CRA samt återfallsprevention och av det går igenom Steve Wicks manualbaserade program Väckarklockan. Motivationsprogram – 1 vecka. Dagliga träffar under första veckan.
Vad betyder retorisk fraga

På Ekeliden erbjuder vi kurs i Återfallsprevention med åtta sessioner i grupp eller enskilt. Vi utgår dels från den manualbaserade Väckarklockan (Projekt MATCH Cognitive Coping Skills Therapy manual) dels från boken "Återfallsprevention, Färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och läkemedel" (Saxon & Wirbing 2004) EN VÄCKARKLOCKA Kursen kring återfallsprevention är inte ny. Den har förekommit under flera års tid, med andra ledare. Tidigare hette den Väckarklockan. Kursinnehållet är något omarbetat, men är i stora drag ganska likt sin ursprungsform, och äger rum en till två gånger per år.

ÅP används i behandlingen av alkohol- och drogberoende hos vuxna och ungdomar. Programmet syftar till att främja beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att undvika återfall i missbruk. Återfallsprevention - en anpassad metod i missbruksbehandling riktar sig till professionella som i sitt arbete möter människor med missbruks- och beroendeproblem.
Vp rör biltema

hur lång uppsägningstid vid vikariat
rekryteringsbolag stockholm
billerudkorsnas managed packaging
twitch cam girls
vi hart gender

Återfallsprevention (ÅP) Learning transfer, Steve Wicks Utbildningen utgår från “Väckarklockan” dvs manualbaserad återfallsprevention vid beroende. HAP Högskolan Dalarna Haschavvänjningsprogrammet. En metod för behandling av cannabismissbruk/beroende. ADDIS

En viktig spridas, mångfaldigas eller modifieras Väckarklockan – Manual för kursledare Statens institutionsyrelse, SiS, 2006 7 Översikt av programmet: Väckarklockan syftar till lära ut tekniker för att kunna bemästra risker för återgång i alkohol/narkotikabruk efter utskrivning. För att utveckla dessa förmågor, måste klienterna Återfallsprevention (väckarklockan) är ett behandlingsprogram för personer som tidigare genomgått behandling och inte är i aktivt missbruk. Behandlingstiden är åtta obligatoriska samtal samt tretton valbara som kan väljas till utifrån behov.