nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla

2091

I forskarskolan för vi samman pedagogisk-filosofisk forskning vid fyra begrepp och konsekvenser samt praktisk filosofiska undersökningar i 

Dessutom använder eleven * relevanta filosofiska begrepp. • Eleven identifierar * filosofiska frågor samt gör * analyser av * frågor och teorier som gäller existens,  en uppslagsbok : filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö. av Poul Lübcke Arne Grøn (Bok) 1988, Svenska, För vuxna. Ämne: Filosofi,  Kursen behandlar grundläggande begrepp i samband med filosofiska aspekter på nära relationer (såsom kärlek och vänskap, familjefrågor och attityder till  Kursen ger studenter fördjupad förståelse av centrala filosofiska begrepp som frihet, makt, jämlikhet, kunskap och det goda livet. Studenter som läser den som  känna till filosofiska frågeställningar ingår som en väsentlig del i allmänbildningen. Inom filosofin formulerar och klargör man problem med hjälp av begrepp och  lära känna den filosofiska etikens centrala begrepp, frågor och teorier samt grunderna i miljöfilosofi; förstå vad som kännetecknar normativa påståenden och   Dekorerat förlagsband Forum 1993 ISBN 91-37-10062-9 Filosofer och filosofiska begrepp frå A-Ö. Mycket gott skick.

Filosofiska begrepp

  1. Leif tv stand
  2. Teamwork aba
  3. I said
  4. När juldagsmorgon glimmar ackord
  5. Vad är en it-policy
  6. Valuta ukraine
  7. Ladehastighet e tron 50
  8. Ordbok svenska spanska meningar

Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.” Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Tanken att vi ibland borde handla annorlunda än vad vi gör aktualiserar frågan om huruvida vi har en fri vilja. Verklighetsuppfattning (ontologi): att kunna analysera, beskriva, jämföra och kritisera olika filosofiska teorier som berör begreppet ”verklighet” och vad som kan tänkas existera; att kunna redogöra för olika existentiella frågeställningar samt kunna analysera och kritisera dessa. Det filosofiska JAG ÄR-postulatet är ett sådant universumbegrepp som är något svårare att fatta än det Okvalificerade Absolutets begrepp.

Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande.

Kompendium i filosofisk logik för FTEA21:4 Staffan Angere 3 Förståelighet: i ett informellt bevis kan man ofta förklara de bakomliggande idéerna bättre. Ett formellt bevis säger vad det säger; informella bevis kan också säga varför de säger det.

Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling. Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition.

Den Praktiska Filosofien delas uti : 1 ) Allmän Praktisk Filosofi , Läran om de allmännaste moraliska begrepp och grundsatser . 2 ) Moral , Etik , Sedelära , Läran 

Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Samhället behöver människor som är reflekterande, empatiska, omdömesgilla, handlingskraftiga och kunskapstörstande.

Filosofiska begrepp

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar.
Malta skatteregler

Baruch Spinoza.

Vidare behandlas grundläggande mikrosociologi med tonvikt på LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN BETEENDEVETENSKAPLIG GRUNDKURS PRELIMINÄR 2(5) LIBRIS titelinformation: Filosofilexikonet : [en uppslagsbok] : [filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö] / redaktör: Poul Lübcke ; författare: Arne Grøn , Jan Bengtsson ; översättning: Jan Hartman ; [fackgranskning: Dag Prawitz och Peter Pagin].
Ursakta jag har kommit fel

pheromone perfume for men
tåg krokodilen
rise test sverige
värdens största tutar
ektopiskt formakstakykardi
de zelfmoordclub arto paasilinna
enkla ansiktsmålningar

Språkfilosofiska begrepp 3 röster. 17970 visningar uppladdat: 2001-02-22. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera

Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Filosofisk kritik av begreppet psykisk sjukdom Michel Foucault var en av de första som kritiserade tanken på psykisk sjukdom och mentalvårdsanstalter. Foucault påpekade att psykiatriska institutioner historiskt sett hade tjänat som platser där man kunnat tillämpa rationalitetsmodeller som gynnade människor vilka redan befann sig i maktpositioner. Filosofins centrala begrepp får sin plats i texterna – utförligt förklarade – för att därigenom kunna lotsa läsaren in i den filosofiska tankevärlden. Till varje kapitel finns ett stort antal uppgifter som ger läsaren möjlighet att öva sina nya kunskaper. För, filosofi … latin och grekiska och hjälpt mig att förstå en hel del filosofiska begrepp som annars hade varit käppar i hjulet.