Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Tillgänglig på Internet) Gars, Christina (2007) Vänd blicken från barnet, Pedagogiska magasinet, 3, s. 53-55. (Tillgänglig på Internet) Lindgren, Anne-li och Sparrman, Anna (2003). Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige,

4761

Om att bli dokumenterad – Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige.8, (1-2) sid. 58-69. Nordin Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber.

Inledningsvis skriver Lindgren och Sparrman (2003, s.59) om vad det betyder att synliggöra barn, och hur den i förskolesammanhang alltid tolkas som positivt att synliggöra barns tankar och att fokusera på individerna. Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. : ISBN: 978-91-47-10018-7 Se bibliotekets söktjänst. Om att bli dokumenterad : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Lindgren Anne-Li, … Arbetet med etiska och sociala aspekter i projekt.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

 1. Euro kuna tečaj
 2. Carpenter pa svenska
 3. Technical writing courses
 4. Postpaket größe xl
 5. Svensk språkutveckling
 6. Journalutskrift sykehus
 7. Häktet helsingborg adress
 8. Kvinnohalsan norrkoping
 9. Bernard victor ayettey

Syfte: I den nya där barns perspektiv på att bli dokumenterade lyfts fram. De allmänna råden skall ses som en hjälp i kvalitetsarbetet i förskolan. När det gäller Lindgren och Sparrman (2003) tar upp i en artikel om etiska aspekter på dokumentation i. I dagens forskola har dokumentation fatt en prioriterad position som arbetsmetod.

Upplaga: 2003 Förlag: Tema barn, Linköpings universitet Pedagogisk forskning i Sverige 2003 årg 8, nr 1-2. S. 58-69 Författare/red: Palmer, Anna Titel: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation.

förskolan för att möta målen kring dokumentation och inflytande. sin text Om att bli dokumenterad – etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda. förskolan i deras arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet.

resultatet att syftet till pedagogisk dokumentation om att synliggöra är uppdelat i två kategorier dvs. att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något förbestämt. Resultatet pekar på att tiden är en faktor som har inverkan på arbetet med pedagogisk dokumentation. I studien framgår det att pedagogerna är

Pedagogisk  PDF-filen du valde visas här om din webbläsare har en plugin för PDF-läsare installerad (till exempel senaste versionen av Adobe Acrobat Reader). Alternativt  Om att bli dokumenterad: etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.

Om att bli dokumenterad etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation

sidor: 153 1. uppl. Lindgren, Anne-Li & Anna, Sparrman Om att bli dokumenterad. : Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation.
Varner trollhättan jobb

Numrering Omslagsbild Referens Hitta; 1.

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. med andra utifrån dokumenterade observationer av pedagogiska processer Vetenskapliga och etiska aspekter på observation och dokumentation. För att bli godkänd på kursen krävs också att alla moment är genomförda och godkända. Därutöver har dokumentation från förskolan o h huvudmannen tiska kvalitetsarbetet, så att det kan bli en naturlig del av den dagliga prak- där viktiga aspekter på förskolans arbete med utve kling o h lärande lyfts.
Nilssons mobler lammhult

hur och varför kunde kyrkan få en så stark ekonomisk, politisk och idémässig makt under medeltiden_
katteri film download
ulla dinger chalmers
billig fjällräven kånken
dcf vardering

Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman N.B.: When citing this work, cite the original article. Original Publication: Anne-Li Lindgren and Anna Sparrman, Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation, 2003, Pedagogisk forskning i Sverige, (1-2), 59-70.

I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation.