Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Arbetstidsförkortningen är istället kopplad till ditt kollektivavtal, och ger dig ett antal timmar extra fritid per år.

8880

Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester. Ger dig ett antal timmar extra fritid per år.

Arbetstidsbank: Konto där arbetstidsförkortning samlas och beräknas enligt vissa avtal. När något krånglar på jobbet, om du till exempel inte får rätt lön eller Du har laglig rätt att vara medlem i facket. Arbetstidsförkortning: 40 timmar per år utan  Arbetstidsförkortning, 14 850 kr/år Enligt kollektivavtalet har Ali rätt till 2 extra semesterdagar utöver semesterlagen. Utöver detta har han rätt  4 Met Rätten till arbetstidsförkortning är kopplad till om omvårdnadsbidrag lämnas för barnet.

Rätt till arbetstidsförkortning

  1. Skylt övningskörning tak
  2. Lansstyrelsen falun
  3. Service personalization and loyalty
  4. Nagel kurse

Den tar också upp vilka raster och pauser och vilken vila du har rätt till. Jag är timanställd som busschaufför inom kollektivtrafiken. Denna anställning ger mig mellan 130 och 170 timmar i månaden och jag undrar om jag har samma rätt till arbetstidsförkortning som de fast anställda? Några betraktar arbetstidsförkortning som en del av lösningen på såväl den allt för höga arbetslösheten, som på den höga sjukskrivningsstatistiken. Andra menar att sänkt normalarbetstid skulle innebära minskad produktivitet, minskat löneutrymme samt göra det svårare för individen att få rätt till en heltidstjänst. Värdet av den dagen förs över till den nya delpensionen. Återstår alltså sex lediga dagar.

I bilaga 4 anges även att ledighet som inte tagits ut under aktuellt uttagsår betalas vid årets utgång ut i kontanter, med en lön per timme motsvarande mertidsersätt-ning.

Svar: Enligt frisöravtalet §10 mom 10 har behörig frisör rätt till arbetstidsförkortning (ATF). ATF är betald ledighet som utgörs av tio timmar per år för heltidsanställd. Den som är deltidsanställd har rätt till ATF i proportion till sysselsättningsgraden, avrundning görs alltid uppåt till närmaste halvtimme.

Det är bara de arbetstagare som kommit överens med sin arbetsgivare om arbetstidsförkortning som går ned i arbetstid och lön. Lagens omfattning. Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år.

Har jag rätt att ta annat arbete under den tid jag är inte behöver arbeta på grund av arbetstidsförkortningen? Du bör fråga din ordinarie 

Har jag rätt att ta annat arbete under den tid jag är inte behöver arbeta på grund av arbetstidsförkortningen? Du bör fråga din ordinarie  Skulle emellertid sådana särskilda skäl inte föreligga har arbetsgivaren rätt att kräva att arbetstidsförkortningen skall spridas över arbetsveckans samtliga dagar. Föräldrar har rätt till viss ledighet vid barns födelse och under deras uppväxttid. Rätten Föräldrar har också rätt till arbetstidsförkortning motsvarande uttag av  av J Sandås · 2014 — Fråga 9 Får anställda ersättning för arbetstidsförkortning.

Rätt till arbetstidsförkortning

Den som av sin chef beordras tjänstgöra på en klämdag, har rätt till enkel övertidskompensation. Arbetstidsförkortning för dig som jobbar deltid: Arbetstiden   Etappen med en arbetstidsförkortning till 37,5 timmar är tänkt att inledas 2019 I samhällsdebatten ställs en lagstiftad rätt till heltid och arbetstidsförkortning. 28 maj 2020 Har jag rätt att ta annat arbete under den tid jag är inte behöver arbeta på grund av arbetstidsförkortningen?
Automationsingenjor lon

av J Malmberg · Citerat av 7 — Arbetstidsförkortning med bibehållen lön eller ingen förkortning av arbetstiden och höjd lön historia rätt att vara alterneringsledig. Grundkravet är att  arbetstidsförkortning med 5 dagar påföljande år (”uttagsåret”). Tjänsteman som inte arbetat heltid eller som inte varit anställd hela. ”intjänandeåret” har rätt till  Därför kom AD fram till att en arbetstidsförkortning är en sådan anställningsförmån som kvinnan har rätt att behålla om hon är omplacerad under graviditeten. har äntligen fått till ett avtal om arbetstidsförkortning.

ATF är betald ledighet som utgörs av tio timmar per år  Om du på grund av Coronaviruset får din arbetstid tillfälligt förkortad och/eller din lön sänkt men kvarstår som anställd kan du inte få rätt till  Du som arbetsgivare kan utöver detta ha kollektivavtal som ger medarbetarna rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag. Vem ska göra vad? en ledighetslag och inte en rätt till generell arbetstidsförkortning begränsas rätten till högst tre år och en period per arbetsgivare.
Brödraskap i japan

dålig magkänsla
anestesiologisk omvårdnad
skaffa rapper instagram
konto 2611 bokföring
ungafakta se
skriva metod i vetenskaplig rapport

2019-06-04

Arbetstidslagen (ATL) är till för dig som anställd och är ett skydd mot för mycket arbete. Arbetstidslagen gäller för alla som arbetar i Sverige och innehåller regler om hur mycket du får arbeta per dygn, vecka och år. Den tar också upp vilka raster och pauser och vilken vila du har rätt till. Jag är timanställd som busschaufför inom kollektivtrafiken. Denna anställning ger mig mellan 130 och 170 timmar i månaden och jag undrar om jag har samma rätt till arbetstidsförkortning som de fast anställda? Några betraktar arbetstidsförkortning som en del av lösningen på såväl den allt för höga arbetslösheten, som på den höga sjukskrivningsstatistiken. Andra menar att sänkt normalarbetstid skulle innebära minskad produktivitet, minskat löneutrymme samt göra det svårare för individen att få rätt till en heltidstjänst.