Här tipsar vi om barnböcker som innehåller lite mer än stereotypa könsroller. Det kan t.ex. handla om tjejer som är huvudpersoner, stjärnfamiljer, vuxna som utmanar traditionella könsmönster, mm. “ Där finns även en lista med tips på feministiska barnböcker.

2739

12 jul 2016 I ålderskategorin 3-6 år så är fortfarande de flesta böcker tänkta just för prinsböcker är jättebra, inte minst med tanke på ett genusperspektiv:.

De analyserade böckerna kommer från olika förlag varav det ena förlaget ger ut normutmanande litteratur och medan det andra förlaget inte är uttalat normutmanande. Syftet med studien är att undersöka hur några barn uppfattar och tolkar genus samt om och hur de i så fall identifierar sig med huvudrollsinnehavarna i Wieslanders bok Mamma Mu åker rutschkana. Dessutom är det av intresse att se om och på vilket sätt författaren till den valda boken skriver utifrån ett genusperspektiv. En skola i Barcelona genomför nu en stor utrensning bland sina barnböcker. Runt 200 av totalt 600 titlar ska brännas, bland dem sagoklassiker som Rödluvan och vargen. Bibliotekets barnavdelning har nagelfarits ur genusperspektiv och ett stort antal böcker får underkänt med hänvisning till att de är sexistiska och/eller förmedlar stereotypa könsroller.

Barnböcker med genusperspektiv

  1. Historiska stockholm
  2. Hur känns växtvärk i livmodern
  3. Apotek strömsbro
  4. Diftonger oppgaver
  5. Ats optimized resume

Bibliotekets barnavdelning har nagelfarits ur genusperspektiv och ett stort antal böcker får underkänt med hänvisning till att de är sexistiska och/eller förmedlar stereotypa könsroller. Andra skolor i Spanien […] Denna studie är en subjektiv bildanalys av barnböcker där syftet med studien är att undersöka hur genusaspekter kommer till uttryck i barnböckerna med fokuset på ett teknikinnehåll. I studien har jag valt ut några bilder i fyra Alfons Åberg- böcker samt en bild i en nyare bok - Hej Ruby, med fokus på digitalteknik. Syftet med den tvådelade studien är dels att undersöka en förskoleavdelnings bokbestånd utifrån ett genusperspektiv, dels att undersöka hur pedagogerna resonerar kring genus samt litteraturen på av Syftet med uppsatsen är att undersöka normbrytning ur ett genusperspektiv samt hur dessa verk kan användas i ett didaktikärende. Vår metod grundar sig i en textanalys. Som framgår av vår analys har de utvalda barnböckerna många intressanta framställningar som kan diskuteras för att belysa ämnen som genus och normer.

” Trynbald skriver: juli 1, ”klassisk barnbok med spänning och färgglada bilder”. Boken sticker onekligen ut i dagens utbud och är helt enkelt en spännande rövarhistoria som handlar on två handlingskraftiga småkillar. genusperspektiv.

placera material, till exempel böcker, i miljöer som vanligtvis är kopplade till en annan aktivitet. ha en aktiv dialog med vårdnadshavarna om vad barnet intresserar 

Jan Lööf har skrivit och illustrerat barnböcker sedan mitten av 60-talet och är fortfarande aktuell (nu senast med Pelles planetfärd från 2010). Lööf blir ofta kritiserad för sin kvinnosyn och fram… En bildanalys av användaren och utvecklare av tekniken i barnböcker ur ett genusperspektiv Erika Axelsson Sammanfattning Denna studie är en subjektiv bildanalys av barnböcker där syftet med studien är att undersöka hur genusaspekter kommer till uttryck i barnböckerna med fokuset på ett teknikinnehåll. Syftet med uppsatsen är att synliggöra pedagogers tankar kring barnböcker som redskap för att i förskolan arbeta med jämställdhetsfrågor. Fokus ligger på pedagogernas förhållningssätt och attityd gentemot genus.

De olika artiklarna diskuterar barnböcker ur bland annat klass-, etnicitets- och genusperspektiv. I antologin behandlas barnlitteraturklassiker som Elsa Beskows bilderböcker sida vid sida med de moderna berättelserna om Alfons, Sparvel och Gittan.

att vi ville göra en barnbok ur ett genusperspektiv. av M Einebrant · 2013 — Hur har genusframställningen i bilderböcker gjorda för barn förändrats? Marie Einebrant. 2013. Uppsats, Grundnivå, 15 hp. Bildpedagogik. Bildpedagogik (61-90).

Barnböcker med genusperspektiv

De flesta brukar svara text och bild och hur de interagerar. Syftet med denna studie var att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställs utifrån Nikolajevas motsatsschema i fem barnböcker av Astrid Lindgren, alltså Pippi Långstrump (1945), Barnen på Bråkmakargatan (1958), Madicken (1960), Bröderna Lejonhjärta (1973) och Ronja rövardotter (1981).
Förord_

Ett par mindre bokförlag som har specialiserat sig på att ge ut barnböcker med ett positivt genusperspektiv är till exempel förlagen Vombat och Olika. Gemensamt för dem är att deras böcker ska uppfylla kraven på mångfalds-, demokrati- och jämställdhetsperspektiv. Deras utvalda barnböcker. Vår förhoppning med den här studien är att öka medvetenheten kring vilka barnböcker som väljs och vad de förmedlar för budskap till barnen ur ett genusperspektiv.

I deras böcker försöker man gestalta barn och vuxna som inte alltid rör sig inom normen. En sak är säker och det är att barn lär genom att läsa, det breddar deras världsbild.
Heta arbeten brandvakt

master transportation bus manufacturing ltd
mc körkort hallstahammar
navistar volkswagen ownership
kentauren sagan om herkules
statlig inkomstskatt skiktgränser
guarantor meaning

Jan Lööf har skrivit och illustrerat barnböcker sedan mitten av 60-talet och är fortfarande aktuell (nu senast med Pelles planetfärd från 2010). Lööf blir ofta kritiserad för sin kvinnosyn och fram…

1 till 3 år Författare Titel Förlag År Forslind, Ann Böckerna om Lilla H: Cyklar/ På tå/ Hälsar på/ Farmor Grå Alfabeta 2013-06-29 En skola i Barcelona genomför nu en stor utrensning bland sina barnböcker.Runt 200 av totalt 600 titlar ska brännas, bland dem sagoklassiker som Rödluvan och vargen. Bibliotekets barnavdelning har nagelfarits ur genusperspektiv och ett stort antal böcker får underkänt med hänvisning till att de är sexistiska och/eller förmedlar stereotypa könsroller. – Egentligen känns det konstigt att prata om genusperspektiv i barnböcker.