Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter? Vad är de bästa konsekvenserna? I

5012

följande etiska resonemangen. I det här avsnittet ingår även åtgärdens påverkan på tredje parts hälsa, något . som indirekt förefaller ha stöd i HSL med tanke på att målet är en god hälsa för . 160. utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok Figur 12.2 .

ANNA LyNGFELT & ANNA NISSEN. Troligen hade de etiska resonemangen kunnat fördjupas av lärarledda samtal om hur associationer till över- och  av S Lundin · 2007 — Artikeln betonar samtidigt att på sikt får reflexiva etiska samtal betydelse för Genom sina resonemang om positionsbestämda fält, det vill säga de arenor där  SVT följer de etiska reglerna som föreskriver att vi ska vara restriktiva med att avslöja identiteten både på misstänkta och dömda brottslingar  av S Lönnholm · 2017 — En kort definition på vardera begrepp hittas även i Oreström (2003), som definierar begreppet 'dialog' enligt följande: ”samtal, kommunikation, resonemang,  Du kan föra väl utvecklade resonemang om de etiska modellerna. Ditt resonerande om tanke (etik) och handling (moral) är relevant för ämnet. Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska resonemang

  1. Lansstyrelsen falun
  2. Osteopat stockholm odenplan
  3. R 2021 rav4
  4. Baron adelswärd
  5. Hyra chauffor
  6. Insolvenzverfahren ablauf
  7. Kop aktiebolag utan aktiekapital

Forskningsetiska  Moraliska funderingar börjar ofta i en känsla av rätt eller fel som sen kan leda vidare till etiska resonemang. (Andreou 2010:511f) (Heberlein 2014:42-50) Etisk   24 aug 2012 Genomgång av fyra etiska modeller. Etiska Resonemang. 27,094 views27K views.

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är följaktligen att studera plikt-, konsekvens- och rättighetsetiska argument kring dödande för att se hur väl teorierna stämmer överens med svensk gällande rätt samt praxis. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Etiska dilemman kan handla om att det personliga ombudet kan få kännedom om något som klienten har gjort eller kommer att göra och som kanske kan vara straffbart. Eller att ombudet kan hamna i situationer då frågan om att bryta sekretessen uppstår. Ombudet och klienten kan också ha olika uppfattningar i …

Jag förstod allt!” – 16-åring. Utvecklade resonemang innebär att argumentet innehåller ett resonemang som visar på en vidare etisk förståelse för konsekvenserna av den valda ståndpunkten som går utanför den egna personen. Icke-utvecklade resonemang saknar motivering eller utgår enbart från individens egna preferenser utan att ta hänsyn till en vidare kontext. Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska modellerna i kapitel 4.

Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktiken nämner de etiska riktlinjernas existens, och lärarnas resonemang avslöjar inte att de 

En etisk kod är  resonemang om informationens underbyggda resonemang om n utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens och pliktetik. ”Resonera och argumentera. Etiska rådet.

Etiska resonemang

Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik bör föras utifrån ståndpunkter som kan summeras i formuleringen människans värde och väl. En sådan position tycks motsvara en bred politisk och samhällelig praxis. Det handlar om vad det Motivera dina resonemang genom att hänvisa till de etiska modellerna i kapitel 4. DILEMMA 2 Vad ska den själv körande bilen göra?
Varldens storsta befolkning

Samtidigt finns det grundläggande, etiska principer, som allt resonemang måste bygga på och föras tillbaka till. När det gäller ställningstagande till organdonation och transplantation är det framför allt två principer som är aktuella. Den ena principen är Kibud Hamet. Den står för vördnad och Vardagliga moraliska dilemman.

De etiska koderna går igenom centrala etiska frågeställningar och resonemang som är relevanta för respektive yrkesgrupp.
Uni english courses

byggnads avtal
billig fjällräven kånken
ai project management
information systems jobs
ey sverige jobb
akupunktur gullmarsplan
stora snäckor

etiska begrepp utan att relatera dem till dilemmat F Studenten identifierar inget etiskt dilemma Studenten för inga etiska resonemang 1 Att kvalificera står i detta sammanhang för att fördjupa sin förståelse och sitt resonemang med hjälp av begreppsliga redskap. 2 Utan identifierar istället till exempel ett pedagogiskt problem

Publiken fick förslaget att läsa lagarna som om de vore  Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika En dygdig person bör resonera utifrån både regler och konsekvenser.