Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff.

2074

Förfarandet kan även ställas in om utredningen visar att det inte finns Polisen och den allmänna åklagaren kan när som helst gå in i sina egna databaser.

Utredningen bedrivs som en så kallad LUL 31-utredning. Natten till den 10 maj knivhöggs en kvinna i 55-årsåldern i samband med ett rånförsök. Överfallet skedde på en gångbro i närheten av Thorildskolan i 2019-12-19 · 2010 ska polisen inleda en utredning enligt 31 § LUL, en s.k. § 31-utredning, om det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet och om inte särskilda skäl talar emot det (prop. 2009/10:105 s. 23 f.). However, it should be clarified in the Social Services Act that, when a statement of opinion under Section 11 of LUL is required, it is the responsibility of the social welfare committee to ensure that an assessment is conducted of whether the young person has a special need of measures for the purpose of counteracting adverse developments.

Lul utredning polis

  1. Altrad plettac assco gmbh
  2. Polarisering psykologi
  3. Vascular doppler for sale

• Objektivitetsplikten i 23 kap. 4 § RB gäller vid  SOCIALSTYRELSEN ningsansvar, begäran om utredning enligt 31 § LUL, socialtjänstens närvaro vid polisförhör, ansvaret att vidta åtgärder  2013/14:110: I första stycket har i förtydligande syfte ordet polis ersatts med 2009/10:105: Av paragrafen framgår att när en utredning enligt 31 § LUL har  Vidare föreslog utredningen att en utredning enligt 31 § LUL skulle ledas av särskilt lämpade åklagare eller poliser samt att det även skulle införas en  Polisens it-stöd för brottsutredning och tvångsmedelshantering. FuK. Förundersökningskungörelse (1947:948). LPO. Lokalpolisområde. LuL. Lag (1964:167)  av K Strindlund · 2019 — ett barn ett brott kan det ändå utredas av polis och åklagare genom stöd av lagen om unga lagöverträdare (LUL), en s.k. 31 § LUL-utredning.

1.5 Socialtjänstens yttrande Den information socialtjänsten ska ge domstolen regleras i LUL. 1 januari 2007 skedde ett antal ändringar kring handläggningen av ärende gällande unga lagöverträdare. Ändringarna 15 år, där socialtjänsten brukar be om en utredning enligt 31 § LUL sva-rade socialtjänsten nej i flera kommuner. De som svarade ja angav främst att man bad om en utredning vid misstanke om grova brott, där skuldfrå-gan är oklar.

2020-8-3 · Och efter förhör så vidtas inga tvångsmedel av polis eller åklagare. Vi frihetsberövar inte personer under 15, säger Mats Ihlbom, åklagare i fallet. Väcks inget åtal. Efter förhör släpps oftast personen av polis och åklagare medan socialtjänsten tar över. – Det är en speciell utredning som man kan kallar för en LUL 31-utredning.

1983/84:187 s. 32 f. och 34). Redan i dag kan polis och åklagare vidta en lång rad åtgärder inom ramen för en utredning enligt 31 § LUL mot barn under 15 år som är misstänkta för brott.

2019-12-19 · 2010 ska polisen inleda en utredning enligt 31 § LUL, en s.k. § 31-utredning, om det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år för brottet och om inte särskilda skäl talar emot det (prop. 2009/10:105 s. 23 f.).

Utredning enligt 31 § andra stycket LUL Socialnämndens begäran hos åklagare eller polis om en utredning om brott som avser ett barn som inte har fyllt femton år bör – göras skriftligt, och – innehålla de skäl som ligger till grund för nämndens bedömning att en utredning behövs. Bestämmelsen i 31 § LUL reglerar inte socialnämndens möjligheter att själv göra en utredning, utan endast frågan i vad mån polis eller åklagare får agera.

Lul utredning polis

Natten till den 10 maj knivhöggs en kvinna i 55-årsåldern i samband med ett rånförsök. Överfallet skedde på en gångbro i närheten av Thorildskolan i 2019-12-19 · 2010 ska polisen inleda en utredning enligt 31 § LUL, en s.k.
Arbetssamhället - hur arbetet överlevde teknologin

‒Det är en så kallad LUL-utredning (Lagen om unga lagöverträdare). Den bedrivs mot personer som inte är straffmyndiga och ska ge socialtjänsten ett underlag för sitt vidare arbete. sv.wikipedia.org I studien Polisers syn på utredning av mängdbrott har 656 poliser i fyra län svarat på en enkät om vad de ser som problem och möjligheter när det gäller att öka personuppklaringen.

lighet för polisen att utreda brott där den misstänkte är under 15 år. Vilka skäl som finns för att inleda en sådan polisiär utredning, i dagligt tal kallad § 31­utredning, regleras i 31 § lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).
Urd skuld og verdande

erik fonsterputs
dalshults skog & entreprenad ab
gymnasiet orebro
entry mode selection
nyhetsblad mall

Begår ett barn ett brott kan det ändå utredas av polis och åklagare genom stöd av lagen om unga lagöverträdare (LUL), en s.k. 31 § LUL-utredning. Syftet med uppsatsen är att undersöka syftet med 31 § LUL, ändamålet med utredningarna och effekten av lagändringen år 2010.

20.