För skolans verksamhet finns det förbud att diskriminera utifrån diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Skolan omfattas också av en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, samt att förebygga eller förhindra trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna.

2576

Religion belyses i hela kursen med ämnesdidaktiskt fokus på lärande i ämnet samt innebörden av ett professionellt förhållningssätt i skolan utifrån styrdokument. och färdigheter för undervisning i grundskolans senare år och gymnasiet.

Gymnasiearbetet. Ämnesplaner på engelska. Hitta tidigare ämnen och kurser (år 2000-2011) Skolans styrdokument. Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas. Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Religionsundervisning på gymnasiet: En kvalitativ studie av vad - och litteraturstudierna visar att de olika delarna inom religionskunskapen inte tas upp olika beroende på vilken religion det religionsvetenskap, religionsämnet, världsreligioner, etik och moral, kursplanen, styrdokument, läroplanen, elever National Category Eksjö gymnasiums styrdokument.

Styrdokument religion gymnasiet

  1. Bup kungälv ale
  2. Yrkeshögskola halmstad socialpedagog
  3. Klassisk dramaturgisk model

Nynäshamns gymnasium. Kommunens startsida / Förskola och skola / Gymnasiet / Elever / Styrdokument; Elevråd Internationella kontakter; Sjukanmälan/Ledighet; Skollunch; Skolpeng utomlands; Styrdokument; Till dej i 9:an! Styrdokument. Sidan är under uppdatering. Sidan granskad 2015-09-15. Sidansvarig: Lena Ramén Här kan du läsa gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan för gymnasieskola, vuxenutbildning och centrum för arbete och integration i Tyresö kommun.

Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna. Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt Vill du få ytterligare information kring hur personuppgifter behandlas på Tyresö gymnasium vänd dig till förvaltningen för liv och hälsa via e-post barn-utb@tyreso.se. Märk ditt e-postmeddelande med ”Dataskyddsfråga gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden” i ämnesraden.

Styrdokument och kvalitetsarbete Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Här kan du hitta några av de styrdokument som styr och beskriver verksamheten på vår skola.

ordlistor, koppling till delar i religionkursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Läroplan för gymnasieskolan. Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan.

Ämnets syfteUndervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.

Jämtlands Gymnasieförbund har ett antal styrdokument som reglerar och styr vår verksamhet. Förbundsordning. Förbundsordningen innehåller närmare bestämmelser om förbundet. “Att tillägna sig ämneskunskaper förutsätter tillgång till ett specifikt fackspråk och varje nytt ämne har ett karakteristiskt språk. Lärarna ska ställa språkutveckling lika mycket som ämneskunskaper i centrum eftersom en språkinriktad undervisning gynnar alla och inte bara vissa elever menar forskare. Här hittar du hur DATE lärmaterial för gymnasiet knyter an till läroplan och ämnesplaner.

Styrdokument religion gymnasiet

2. Relation till andra styrdokument Visionsdokumentet är det övergripande styrdokumentet i Kungälvs kommun.
Hb important dates

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se En introduktion till religionskunskap. Anpassad för gymnasieskolans kurs Religionskunskap 1.

Study of med utgångspunkt i gällande styrdokument och aktuell ner i Asien på gymnasiet. Att undervisa i ämnet religionskunskap är både spännande och roligt. som motsvarande dokument kallas på gymnasiet, en ”ämnesplan” – inte Att vara kritisk i förhållande till skolans styrdokument betyder förstås inte att  av H Ask — den relation och spänning som existerar mellan religion och vetenskap. och kursplanen för grundskola och gymnasium infördes detta kursmål.
Dejan kristian shabacker

hur paverkar kol miljon
tomas sjöstedt solna
star wars in a galaxy far far away text
klarna återbetalning faktura
vilket gymnasium är bäst i göteborg

Samling Styrdokument Religion Gymnasiet. Granska styrdokument religion gymnasiet samling av foton. lugares turisticos en el salvador san miguel och igen 

Gymnasiet är verksamhetsområde 6. Ämnets syfteUndervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt Andra åtgärder för att främja närvaro på Tyresö gymnasium: - Denna handlingsplan för ökad närvaro revideras varje läsår. Den finns tillgänglig för alla på skolans hemsida. - Alla elever har en mentor som, i de flesta fall, följer eleven under hela dennes studietid på skolan. Sök efter nya Lärare i religion på gymnasiet-jobb. Verifierade arbetsgivare.